Kā uzzināt savus parādus?

Return June 9, 2020

Dažkārt var rasties situācija, kad pazudusi informācija par aktuālajiem parādiem – īpaši, ja noformēts vairāk nekā viens kredīts. Tomēr ir svarīgi zināt, kam un cik daudz eiro esat parādā – kavēti kredītmaksājumi negatīvi ietekmē klienta kredītvēsturi, kā arī var radīt vēl virkni citu problēmu.

Zinot savu aptuveno parāda summu , varēsiet labāk plānot šo rēķinu apmaksas gaitu. Ņemiet vērā, ka līguma saistību nepildīšana var rezultēties arī ar Jūsu īpašuma tiesību pārskatīšanu. Informāciju par savām parādsaistībām iespējams uzzināt vairākos veidos, piemēram, no kredītinformācijas biroja.

Pārbaudiet e-pastus un vēstules no kredītkompānijām

Viena no iespējām, kā saņemt minēto informāciju, ir pārbaudīt savu e-pastu un vēstules, lai pārliecinātos, ka neesat saņēmis kādu svarīgu informāciju no kreditoriem. Ja esat mainījis dzīvesvietu, noteikti pārliecinieties, ka kredītkompānijas vai kreditori zina Jūsu jauno adresi, uz kuru vajadzības gadījumā sūtīt paziņojumus un citu svarīgu informāciju par aktuālajām kredītsaistībām. Ievadīto informāciju par jaunās dzīvesvietas adresi ieteicams pārbaudīt vairākas reizes, jo nekorekti ievadītas adreses gadījumā, var gadīties, ka šī informācija līdz Jums nemaz nenonāk. Tas pats attiecas arī uz sava mobilā tālruņa numura norādīšanu – pārliecinieties par datubāzē ievadītās informācijas precizitāti vairrākkārt.

Sazinieties ar kredītdevējiem

Jūs, iespējams, nevarat atcerēties visus parādus, ko esat paņēmis, taču, ja varat, vienmēr ir vērts sazināties tieši ar kredītdevējiem, lai iegūtu vairāk informācijas par konkrēto aizdevumu.

Varat arī izskaidrot, ka vēlaties atmaksāt savas parādsaistības, mēģinot vienoties par jauna aizdevuma atmaksas grafika sastādīšanu vai, piemēram, kredītbrīvdienām.

Ielāgojiet, ka kavēti maksājumi jeb kredīti tiek nodoti parādu piedziņas uzņēmumiem, kuri pārņem īpašumtiesības uz parādu no sākotnējā kreditora, toties sākotnējam kreditoram tas ir jāreģistrē, un kredītkompānija jebkurā gadījumā noteikti varēs sniegt detalizētāku informāciju par Jūsu parādu. Pats galvenais ir atcerēties, ka Jūsu kredītvēsture ir visai trausls objekts, un jebkuru kredītu nesavlaicīga segšana var rezultēties gan ar papildu procentu summu par līguma neievērošanu, gan kredītvēstures sabojāšanu.

Ja Jums noformēti vairāki kredīti, uzziniet par kredītu apvienošanu!

Izmantojiet Kredītu informācijas biroja pakalpojumus

Informāciju par personām aktuālajiem parādiem var sniegt arī kredītinformācijas birojs. Svarīgi atzīmēt,ka klients var iegūt datus tikai par savu kredītvēsturi, nevis ziņas par citām personām.

Privātpersonām informācija par kredītvēsturi pieejama bez maksas – izziņa, kas tiek izsniegta divas reizes gadā, ietver tādus datus kā uz klienta vārda reģistrētās aktīvās saistības, to summa, nenomaksātie un nomaksātie parādi, personas datu pieprasījuma statistika. Kredītinformācijas birojs piedāvā arī klienta gada abonementu, kas, papildus bezmaksas izziņai, sniedz informāciju par konkrētā klienta kredītreitingu, kā arī nodrošina pilnu interaktīvo atskaiti un neierobežotu piekļuvi aktuālajiem datiem.

Uzņēmumiem, kredītinformācijas noskaidrošanai, tiek piedāvāti vairāki maksas pakalpojumi – kredītinformācijas birojs piedāvā, piemēram, interaktīvu kredītvēstures pārskatu, kā arī informāciju par kredītreitingu. Uzņēmumi var saņemt informāciju par savu klientu (privātpersonu, ar ko noslēgts kredītlīgums) kredītvēsturi, izmaiņām tajā, kā arī aktuālajām klientu parādsaistībām.

Meklējiet informāciju Latvijas Bankas kredītu reģistrā

Latvijas Bankas kredītu reģistrā apkopotas ziņas par Kredītu reģistra dalībnieku klientiem, kredītsaistībām un to izpildes gaitu. Tātad – kredītu reģistrs apkopo banku, līzingu un citu kredītkompāniju sniegto informāciju par privātpersonu sniegtajiem kredītiem (gan izsniegtajiem, gan atdotajiem un kavētajiem). Informācija klientam tiek izsniegta elektroniski, klātienē vai pa pastu.

Fiziska persona ziņas par sevi visvienkāršāk var iegūt elektroniskā formātā – vietnē www.manidati.kreg.lv. Tam nepieciešama Latvijas Republikā izsniegta eID karte.
Svarīgi atzīmēt, ka visi dati par personas saistībām un kredītvēsturi vienkopus nav pieejami – piemēram, Latvijas Bankas kredītu reģistrs apkopo galvenokārt informāciju par banku klientiem, savukārt jau pieminētais kredītinformācijas birojs var izsniegt datus arī par nebanku kredītdevēju, līzinga kompāniju un citu finanšu pakalpojumu sniedzēju klientiem.

Vērsieties CREFO birojā

Līdzīgi kā kredītinformācijas birojs, strādā arī CREFO birojs. Tas ir ātrs un mūsdienīgs veids, kā uzzināt savus parādus, pārvaldīt savu kredītinformāciju, ierobežot jaunu saistību uzņemšanos. Visu aktuālāko informāciju iespējams saņemt biroja mājas lapā.

Kredītvēsture un tās nozīme

Kas ir kredītvēsture? Kredītvēsture ir viens no svarīgākajiem aspektiem gan plānojot noformēt kredītu, gan to atmaksājot. Tā atspoguļo gan nokārtotās un esošās saistības, un to izpildes gaitu, kā arī parādnieku nenokārtotos maksājumus.

Mūsdienās, kad ļoti daudz preču iespējams noformēt līzingā un uz nomaksu, kā arī pieejami dažādu veidu aizdevumi, labai kredītvēsturei ir ļoti liela nozīme – tādā gadījumā nebūs jāsaskaras ar ierobežojumiem, kas var rasties negatīvas kredītvēstures dēļ, piemēram, kredīta atteikumu uz Jūsu iepriekšējā parāda vai citu kavētu maksājumu pamata.

Dati par katras privātpersonas kredītvēsturi šobrīd ir brīvi pieejami, un to pārbauda gan bankas un citas finanšu iestādes, gan citi uzņēmumi pirms dažāda veida līgumu slēgšanas.

Svarīgi atzīmēt, ka informācija par savlaicīgi neizpildītām saistībām datubāzē tiek saglabāta 10 gadus, savukārt dati par nomaksātiem kredītiem pieejami 5 gadus. Informācija par nodokļu parādiem un maksātnespēju pieejama tikpat ilgi, cik Uzņēmumu Reģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā.

Savlaicīgi neapmaksājot parādus un nenokārtojot citas savas finansiālās saistības, Jūs riskējat ar negatīvu kredītvēsturi, kas nākotnē var radīt nopietnus sarežģījumus. Lai no šāda scenārija izvairītos, ir svarīgi ne vien zināt par savām parādsaistībām, bet arī darīt visu, lai tās nokārtotu laicīgi. Kredīts – tās ir nopietnas saistības!

Kredītvēstures pārbaude

Šobrīd datus par parādnieku saistībām, savu kredītvēsturi un citām kredītinformācijas lietām iespējams saņemt dažādos veidos – kredītvēsturi var pārbaudīt gan Latvijas Banku kredītu reģistrā, gan arī Kredītinformācijas birojā un CREFO birojā. Tāpat visu aktuālo informāciju sakarā ar kredītu klients var iegūt pie aizdevēja, kur aizdevums jeb kredīts ir ticis noformēts.

Kredītvēstures pārbaude vai kredītinformācijas biroja apmeklējums būs noderīgs jebkurai personai. Gadījumā, ja saskaraties ar faktu, ka kredītsaistību datubāzē atspoguļotā informācija norāda uz to, ka izveidojies parāds un kredītvēsture ir sabojāta, šo vēsturi ir iespējams uzlabot sekmīgas sadarbības rezultātā ar konkrēto iestādi.

Pat ja esat nokļuvis sarežģītā finansiālā situācijā, vai arī Jūsu parāds ir salīdzinoši liels, svarīgi rīkoties atbildīgi, proti, meklēt iespējas un veidus, kā šīs parādsaistības izpildīt pēc iespējas ātrāk vai arī vienoties par termiņa pagarināšanu. Jūsu kreditors darīs visu iespējamo, lai palīdzētu Jums atrisināt radušos problēmu.

Esiet atbildīgs klients un rūpējieties par savu kredītvēsturi, kā arī ar to saistīto pakalpojumu izpildi – apmeklējiet kredītinformācijas biroja mājaslapu www.kib.lv un saņemiet lietderīgas ziņas par savā kredītvēsturē esošajiem sarežģījumiem. Atcerieties, ka Jūsu rīcībā ir arī kredīta jeb parāda atteikuma tiesību noformēšana – gadījumā, ja 14 dienu laikā no kredītsaistību līguma noslēgšanas Jūs secināt, ka tomēr nebūsiet spējīgs segt ar konkrēto aizdevumu saistītās izmaksas, vai arī radušies citi negaidīti sarežģījumi.

Lasiet arī par ilgtermiņa aizdevumiem!