Auto apdrošināšana – Kas jāzina?

Return July 29, 2022

Diemžēl nelaimes gadījumi notiek, un neviens no tiem nav pasargāts. Tomēr apdrošināšana šādās situācijās var palīdzēt.

Kas ir auto apdrošināšana un kādēļ tā nepieciešama?

Auto apdrošināšana nepieciešama vairāku iemeslu dēļ. Galvenokārt – tā palīdzēs segt auto remonta izmaksas, piemēram, vējstikla nomaiņu, ja ar automašīnu esat nokļuvis avārijā ar savu vai cita auto īpašnieka transportlīdzekli.

Auto apdrošināšanas veidi

Latvijā ir divi galvenie auto apdrošināšanas veidi – OCTA un KASKO, taču atsevišķas apdrošināšanas kompānijas piedāvā arī papildu apdrošināšanas pakalpojumus.

Kas ir octa apdrošināšana?

OCTA ir obligātā apdrošināšana ikvienam transportlīdzekļā īpašniekam. Tā ir sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Tā atlīdzina zaudējumus trešās personas veselībai vai mantai, kas radušies ceļu satiksmes negadījumu rezultātā.

Šīs apdrošināšanas gadījumā zaudējumus trešajai personai atlīdzina vainīgā transportlīdzekļa īpašnieka apdrošinātājs.

OCTA iespējams iegādāties uz 1, 3, 6, 9 vai 12 mēnešiem.

Kas veido OCTA cenu?

Dažādas apdrošināšanas sabiedrības OCTA cenu aprēķina nedaudz atšķirīgi. Lielākoties tā atkarīga no Jūsu kā autovadītāja riska novērtējuma. Šis riska novērtējums tiek saukts par Bonus Malus sistēmu.

Kas ir Bonus Malus sistēma?

Kopā ir 17 Bonus malus klases, un jo ilgāks un atbildīgāks braucējs būsiet, jo zemāka kļūs Jūsu Bonus Malus klase, līdz ar to arī izdevīgāka būs katra nākamā OCTA polise. Svarīgi zināt, ka Bonus-Malus subjekts ir persona, nevis transportlīdzeklis, un gadījumā, ja savu auto iedosiet vadīt kādam, kurš ar to izraisīs ceļu satiksmes negadījumu, cietīs Jūsu, nevis viņa Bonus-Malus klase.

Jebkurš, kurš iegādājas transportlīdzekli un OCTA polisi pirmo reizi, iegūst 6.klasi.

Ja esat izraisījis negadījumu, Jums bijuši admininstratīvie sodi, tad, Bonus Malus klase paaugstināsies un OCTA cena būs augstāka, jo apdrošinātājam būs lielāks risks.

Kā tiek iedalītas 17 Bonus-Malus klases?

1.līdz 5. Bonus Malus sistēmas klase ir paaugstināta riska klase, kuru piešķir gadījumos, ja autovadītājs izraisa negadījumus vai saņem administratīvos sodus.

6. Bonus Malus klase, kā jau minēts, tiek piešķirta tiem, kuri OCTA polisi iegādājas pirmo reizi. Šī klase nepieder pie vienas konkrētas riska kategorijas, bet ir kā atskaites punkts.

7.līdz 17. Bonus Malus klase ir pazeminātā riska klase. To piešķir tiem, kuri regulāri iegādājas OCTA polisi, nav izraisījuši negadījumus un saņēmuši administratīvos sodus. Pazeminātā riska klasē par polisi jāmaksā zemāka cena.

Kā, izraisot negadījumu, pazeminās Bonus klase?

Bonus Malus sistēmas klase tiek pārskatīta ik gadu 15.septembrī.

Ja šajā pārskata periodā ir izraisīta viena avārija, tad klase tiek samazināta par 30%, savukārt polises izmaksas var pieaugt par aptuveni 50%. Ja izraisītas divas avārijas, tad klase tiek samazināta par 50%, savukārt, ja trīs – par 80%, bet, ja četras avārijas – automātiski tiek piešķirta 1.riska klase.

Kas ir KASKO apdrošināšana?

KASKO atšķirībā no OCTA apdrošināšanas ir brīvprātīga, un šo polisi var iegādāties papildu OCTA apdrošināšanai.

Galvenā atšķirība starp OCTA un KASKO ir apdrošināšanas objekts.

OCTA gadījumā Jūs apdrošināt savu atbildību, ja izraisāt ceļu satiksmes negadījumu vai nodarāt kādus zaudējumus citai personai vai tās īpašumam. Proti, Jūsu OCTA segs zaudējumus citai personai, ne Jums.

Savukārt KASKO gadījumā apdrošināts tiek transportlīdzeklis. Tas sedz zaudējumus, kas radušies negadījuma, ugunsgrēka, dabas stihiju, trešās personas ļaunprātīgas rīcības, zādzības vai laupīšanas un citu negadījumu rezultātā. Tātad ar šo apdrošināšanu tiks segti Jūsu transportlīdzekļa zaudējumi.

Kādi ir KASKO polises veidi?

Izdarot izvēli par KASKO iegādi, svarīgi iepazīties ar līguma noteikumiem, lai saprastu, kāda tieši polise pienāksies.

Pamatā KASKO polises ir divu veidu.

Visu risku polise, kā jau norāda nosaukums, segs izmaksas par teju jebkādām situācijām, piemēram, ja bērns ar marķieri apzīmējis sēdekli un nepieciešams sēdekļa remons, ja vien līgumā tas nav norādīts kā izņēmums.

Savukārt nosaukto risku polise atlīdzinās zaudējumus tikai konkrētajās situācijās, kas ir norādītas līgumā.

Cik maksā KASKO polise un kā veidojas cena?

Galvenais KASKO polises cenu veidojošais faktors ir automašīnas vērtība. Jo jaunāks un dārgāks būs transportlīdzeklis, jo dārgāka būs polises cena.

Tā kā KASKO polisi var iegādāties arī lietotām automašīnām, būtiski zināt, ka apdrošinājuma summu šādiem transportlīdzekļiem nosaka pēc tirgus vērtības, tādēļ jābūt uzmanīgam, izvēloties apdrošinātāju, lai, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, tiktu ievērots godprātīgums automašīnas tirgus vērtības noteikšanā.

Līdzīgi kā OCTA, arī KASKO apdrošināšanas polises cenu var ietekmēt autovadītāja apdrošināšanas gadījumu vēsture, kas ļauj secināt, cik agresīvs vai mierīgs ir šīs personas braukšanas stils. Tāpat arī autovadītāja vecums, automašīnas tehniskie parametri un vēl citi faktori, kas atšķiras katram apdrošinātājam.

Pirms jebkuras apdrošināšanas polises iegādāšanās noteikti iesakam salīdzināt dažādu apdrošināšanas kompāniju piedāvājumus, jo var atšķirties gan piedāvājumu klāsts, gan, protams, cena par polisi.

Nepieciešams kredīts automašīnai?

Piesakieties Avafin.lv!