Slimības lapa B: Kas par to jāzina?

Return May 14, 2021

Jebkura saslimšana vai citas veselības problēmas nogurdina mūs gan emocionāli, gan fiziski. Atrašanās šādā stāvoklī rada papildu izdevumus un rūpes, turklāt uztrauc arī tas, ka nevaram doties uz darbu. Tomēr, ja esam iepriekš veikuši valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, bez pabalsta nepaliksim.

Turpinājumā  vairāk par to, kas ir darbnespējas lapa B un kā tā darbojas.

Saslimšanas periodu iedalījums – darbnespējas lapas A un B

Ministru kabineta noteikumos Nr.152 darbnespējas lapas izsniedz atbilstoši diviem periodiem:

•           Ja veselības problēmas nav ilgākas par 10 dienām, ārstam jāizsniedz darbnespējas lapa A. Slimības pabalstu šajā gadījumā sedz darba devējs.

•           Ja saslimšana ir ilgāka par 10 dienām, sākot ar 11. slimības dienu, ārstējošais ārsts nosaka darbnespējas lapas izsniegšanu, un par slimības pabalsta apmaksu rūpējas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Te jāņem vērā noteikums, ka slimības pabalstu no valsts varēsiet saņemt, ja likumā noteiktajā laika periodā būsiet veikuši obligātās sociālās iemaksas.

Gadījumā, ja Jūsu bērnam vecumā līdz 14 gadiem ir veselības problēmas, un Jums nepieciešams atrasties mājās, lai veiktu aprūpi, ārsts no pirmās bērna saslimšanas dienas izraksta VSAA apmaksātu darbnespējas lapu B.

covid 19 slimības lapa

Darbnespējas lapa B un COVID-19

Ja Jums laikā līdz 2021. gada 30. jūnijam radīsies darbnespēja sakarā ar COVID-19 infekciju (aizdomām par to) vai atrašanos karantīnā, ārsts darbnespējas lapu B darba devējam izsniegs par pirmajām trim slimošanas dienām. Tātad – persona par šīm dienām saņems no VSAA slimības pabalstu, kas līdzvērtīgs 80% no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Ja COVID-19 tests būs negatīvs, bet persona joprojām būs slima, no ceturtās slimošanas dienas ārsts turpmākajām 10 dienām atvērs darbnespējas lapu A, un to apmaksās darba devējs. Ilgākas slimošanas gadījumā izsniedz darbnespējas lapu B, ko apmaksā VSAA.

Ja COVID-19 tests būs pozitīvs, turpināsies darbnespējas lapa B.

slimības pabalsta saņemšana

Kādi ir priekšnoteikumi slimības pabalsta saņemšanai?

Latvijā slimības pabalstu var saņemt persona, kas pēdējos sešos mēnešos vismaz trīs mēnešu garumā vai pēdējos 24 mēnešos vismaz sešu mēnešu garumā ir veikusi sociālās iemaksas VSAA. Izņēmums ir gadījums, ja veselības problēmas radušās bērnam. Tad darbnespējas lapu B apmaksā vienmēr, neatkarīgi no tā, vai un cik ilgi veiktas valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Pabalstu var maksāt:

  • Darba ņēmējam;
  • Pašnodarbinātajam, kurš faktiski veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas;
  • Pašnodarbinātajam, kurš brīvprātīgi veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas;
  • Bērna vecākam vai vecvecākam, kas kopj slimu bērnu.

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikts, ka, sākot no slimības pirmās dienas, darbnespējas lapu var izsniegt līdz 52 nedēļām. Tomēr, ja slimošana ilgst vairāk par 26 nedēļām, personai pēc ārsta nosūtījuma jāapmeklē Veselības un darbnespēju ekspertīzes ārstu valsts komisija. Tā piešķirs atzinu par to, vai darbnespējas lapu pagarinās.

Kā nosaka slimības pabalsta apmēru?

To, cik liels būs Jums piešķirtais slimības pabalsts, ietekmē vairāki faktori. Pirmkārt, tas ir kvalifikācijas periods. Ņemot to vērā, aprēķinātā pabalsta apjoms būs 80% vai mazākā apjomā no apdrošināšanas iemaksu algas. Ja pirms slimības būsiet strādājuši īsāku laika periodu un pēdējā gada laikā sociālo iemaksu algu kādu brīdi nebūsiet saņēmuši, VSAA pabalstu rēķinās mazākā apjomā.

Tā kā slimības pabalstu ietver ienākumu kategorijā, arī to apliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN).

slimības pabalsta pieteikums

Kā pieteikties slimības pabalstam?

Ja rodas situācija, kad savas vai bērna slimības dēļ nevarat ierasties darbā, par to vispirms noteikti jāinformē darba devējs. Ir vietas, kur atļauts bez darbnespējas lapas neierasties strādāt vienu vai pat vairākas dienas, taču ir arī gadījumi, kad šādus kavējumus izvērtē ļoti nopietni. Tāpēc vērtīgi vispirms noskaidrot informāciju un vienoties ar darba devēju, kā rīkoties šādās situācijās.

Darbnespējas lapas saņemšanai jādodas pie sava ārsta vai arī jāizsauc tā ierašanos mājās. Ārsts novērtēs Jūsu veselības stāvokli un noteiks, vai spējat  strādāt, vai arī vajadzīga darbnespējas lapa. To nav iespējams reģistrēt ar atpakaļejošu datumu, tāpēc slimības lapas pirmā diena varēs būt tikai tā, kurā veikts izmeklējums. Darbnespējas lapa tiek sagatavota, pagarināta un noslēgta tikai elektroniskā veidā, un par to rūpējas ģimenes vai ārstējošais ārsts.

Vairumā gadījumu, izņemot, ja iemesls ir  arodslimība vai bērna saslimšana, ārsts atvērs darbnespējas lapu A. Tā paredzēta slimošanas periodam līdz 10 dienām. Šī lapa apstiprina, ka kavējums ir attaisnots, kā arī ļauj saņemt darba vietas izmaksātu slimības naudu.

 Pēc elektroniskās lapas noslēgšanas, informācija automātiski tiek nosūtīta Valsts ieņēmumu dienestam (VID). Nākamajā darba dienā slimības lapas informāciju VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā redz arī darba devējs, tāpēc drukātā formā tā nav jāiesniedz.

Lai slimošanas laikā saņemtu pabalstu, Jums elektroniski, pa pastu vai klātienē nepieciešams iesniegt VSAA dokumentu ar lūgumu pabalsta piešķiršanai.

Visvieglāk to ir iesniegt elektroniski, portālā Latvija.lv. Ja iesniegums tiek sūtīts elektroniski, dokuments jāparaksta ar drošu e-parakstu. Portālā Latvija.lv iesniegums jāaizpilda, autorizējoties ar savas internetbankas datiem.  To iesniegt ir ātri un vienkārši. Ņemiet vērā, ka iesniegums pabalsta piešķiršanai Latvija.lv nosūtāms tikai tad, ja veikta darbnespējas lapas B elektroniska reģistrācija sistēmā.

Rūpes par veselību, tostarp stresa mazināšanu, bez šaubām ir svarīgas, tādēļ  veltiet laiku, lai padomātu, kā ēst veselīgāk,  sportot un rūpēties par sevi. Atcerieties, ka ārkārtas situācijās,  kredīts veselībai var būt viens no risinājumiem, kas palīdzēs ātrāk atlabt, lai varētu atgriezties normālā ikdienas dzīvē.

Vai nepieciešams kredīts veselībai?

Piesakieties!